YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2012>Chevrolet Trailblazer 2.8D658SMF
2012>Chevrolet Captiva 2.2DSMF
2012Chevrolet Spark 1.2612628SMF
2012Chevrolet Cruze All Models668SMF
2011>Chevrolet Sonic 1.4 RS628646SMF
2011>Chevrolet Sonic 1.3 & 1.4 & 1.6628646SMF
2010>Chevrolet Lumina UTE646652SMF
2010>Chevrolet Captiva Petrol/Diesel646652SMF
2010>Chevrolet Cruze651652SMF
2010>Chevrolet Aveo618SMF
2010>Chevrolet Spark615SMF
2007>Chevrolet Ute SS all Models638SMF
2007-09Chevrolet Spark all Models615SMF
2007-09Chevrolet Optra all Models639SMF
2007-09Chevrolet Lumina all Models638SMF
2007-09Chevrolet Captiva all Models639638SMF
2007-09Chevrolet Aveo all Models615618SMF
2004>Lumina622621SMF
2002>Spark630SMF
2002>Vivant646638SMF
2002>Aveo, Optra646638SMF
2002>Lumina SSImport 75-60SMF
2000>Lumina638646SMF
1995Corvette C4/C5621646SMF
Senator628622SMF
1979-80Rekord & Commodore622638SMF