YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2010>Zotye Nomad 1.3 and 1.5631SMF