YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2000>ADE Engine675 x 2SMF
2000>Cummins Engine689 x 2SMF
1988 ON88 AV 330, 88 AV 380689 x 2SMF
1988 ON88 AV 480 HD689 x 2SMF
1988 ON86 AV 330, 86 AV 360, 86 AV 380, 86 AV 435689 x 2SMF
1988 ON64A 280, 64A, 290, 66A, 280, 84 AV 360675 x 2SMF
1961-6564P, 64G, 64GX, 66TSGX, 66GX, 68GX333 x 4Vented
1957-61LK44, 64SP333 x 2Vented
1957-6144R, 66R, 66GX, 68GX, 66RH, 66RQ, 66TGSG333 x 4Vented