YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2004>Axor 2689 x 2SMF
2004>Atego689 x 2SMF
2002>MB 800674 x 2SMF
1998>Truck all Models692SMF
1997 ONMercedes Sprinter654SMF
1996 ONOF1724689 x 2SMF
1986 ONOH1625, OH1628689 x 2SMF
1981 ONOF1419, OF1619, OF1624682 x 2SMF
1978 ONOF1317, OF1417, OF1617682 x 2SMF
1971 ONOF1113, 1313688SMF
1969-71OF1313688SMF
BusSMF
1990 ON1735, 2435, 2444683 x 2SMF
SK (Powerliner)SMF
1990 ON1114, 1314, 1417, 1617671 x 2SMF
LN 2 (Econoliner)SMF
1990 ON609, 811674SMF
LN 1 (Speedliner)SMF
1974 ON1419, 2219, 1924, 1926, 1928, 1933, 2624, 2628, 2632, 2633, 2636, 2638, 2224, 2225, 2233, 333, 326, 262, 637682 x 2SMF
NEW GENERATION (Heavy)SMF
1978 ON1213, 1413, 1417691SMF
NEW GENERATION (Medium)SMF
1969-83L/LS 1418, L/LS 1918, L/LS 1921, LS 1924, L 2019, LS 1928, L/LS 2624, L/LS 2628, 2637689 x 2SMF
L-TYPE (Heavy)SMF
1969-83L911, L1011, L1013, L1113, L1213, L1313, L1413, L1513, L1517689SMF
L-TYPE (Medium)SMF
1968-80L508, L608, L613652 x 2SMF
2007>Actros All692 x 2696SMF
2007>Axor All692 x 2SMF
2010>Atego683 x 2SMF
2004>Sprinter All658SMF
2004>Bus689 x 2SMF
2004>Actros 2689 x 2SMF