YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2014FAW Sirius631SMF
2014FAW V2631SMF