YearModelRecommendedAlternativeTechnology
1998>Delta hpe Turbo646SMF
1995-98Kappa 2.0 Turbo 3.0 V6646SMF
1986-93Thema & Gamma all Models646SMF
1986-93Beta628SMF