YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2013>651 Euro lidSMF
2012>Peugeot 208 HDI649SMF
2012>Peugeot 4008646 Euro lidSMF
2011>Peugeot 208 All652SMF
2010>Peugeot 5008652SMF
2010>Peugeot 3008652SMF
2007>Peugeot 308646 Euro lidSMF
2007>Peugeot 807 2.2 HDi Pullman646 Euro lidSMF
2007>Peugeot 607*646 Euro lidSMF
2007>Peugeot 407 all Models646 Euro lidSMF
2007>Peugeot 307 all Models646 Euro lidSMF
2007>Peugeot 207 all Models612SMF
2007>Peugeot 206 all Models618SMF
2005>Peugeot 107 all Models612646SMF
2005>2005>646628SMF
2004>2005>646SMF
1999>2004>612618SMF
1996>1999>612628SMF